«  Back

斯洛文尼亚 波尔托罗日-酒店

2013年5月
系统描述:
建筑物:酒店-西斯特利安酒店
1,9 MW热水发生器,高效级联冷凝煤气锅炉
3个Power Plus Box 1004 P EXT (input Hi 460 kW);
1个Power Plus Box 1003 P EXT (input Hi 345 kW);
1个Power Plus Box 1002 P EXT (input Hi 230 kW);
1个水力分离器 2 MW;
液压回水反向回路连接;
两次利用进料气体。